Két nap egy éjszaka – film

Sandra (Marion Cotillard) évekig dolgozott egy gyárban, de néhány hónapos betegszabadsága után főnöke lehetetlen feladat elé állítja: csak akkor jöhet vissza, ha rábeszéli kollégáit, hogy azok mondjanak le az év végi bónuszukról. A cég indoklása szerint nincs forrás egyaránt a bónuszokra és Sandra fizetésére.  (http://muveszmozi.hu/filmek/ket-nap-egy-ejszaka)

Nem egy szokványos  pattogatott kukoricás – chipses – colás Hollywood-i tömegfilm.  Nem gépfegyveres- lövöldözős, de nem is papírzsepis, romantikus film.

Két nap egy éjszaka – film részletei…

ÖRÖM AZ ISTENBEN

Isten azt a tiszta és hamisítatlan öröemet adja az embernek, amit senki és semmi nem képes megadni.  Ez az öröm nem azonos azzal az életérzéssel, amit a profán nyelvhasználatban jó hangulatnak, – közérzetnek nevezünk.

Az  Isetn öröme nem a külső körülmények függvénye. Az Apcsel 16 fejezete beszámol Szt. Pál apostol  és Szilás öröméről, akik a börtönben zsoltár imádkoztak és énekeltek, mindezeket az után, hogy  bottal verték  őket.  Jeremiás próféta, anép minden hűtlensége ellenére  is talál okot a reményre és a bizakodásra, mert az Isten végtelenül jó és szeret. (Jer 3,20-24).

A magány, szomorúság, elkeseredettség óráiban  enged,, hogy feltörjön szívedből Isten öröme és vígasztalása, mert nem a csüggedtség, hanem az öröm és a józanság lelkületét kaptuk Istentől. (2Tim  1,7)

AZ ISTEN TISZTELETE

  1. Chesterton írja: „ A természet által okozott kereszt és krízis előbb utóbb kiábrándítja az embert az hamis imádatából, a természet imádata természetellenes. Az ember, ha nem tud imádkozni  reményvesztetté válik, ha nem tud térdelni érzéketlenné lesz. ” (Az örökkévaló ember)

„Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből.”(Mt 5, 25). Az ember természete és méltósága is azt kívánja, hogy csak egy nála magasabb tökéletesebb  létezőnek vesse alá magát.  Nem rendelheti alá magát az ember istennek képzelt állatoknak, vagyont, embereket, még magának a természetnek sem.  Mindegyik létezik ugyan, de egyedül csak az ember tudja azt, hogy létezik. Csak az embernek van öntudata és ezzel kiemelkedik a teremtett világ rendjéből.

Az Isten tiszteletében a ő kezeibe helyezzük magunkat, elismerjük őt vezetőnknek. Az Isten tisztelete válasz az Ő megelőlegezett szeretetére. Az egyetlen hozzánk méltó  kapcsolat az amire Ő hív mg minket.

EGYHÁZ és POLITIKA

Ferenc pápa megható sorokat ír a politikusokról,  a politikáról….

“Kérem Istent, hogy gyarapítsa azon politikusok számát, akik képesek a hiteles párbeszédre, amely hatékonyan szól arról, miként lehet gyökerében orvosolni világunk bajait, és nem csak a látszat szintjén! Az annyira befeketedett politika magasrendű hivatás, a szeretet egyik legértékesebb formája, mert a közjót szolgálja. (…) Kérem az Urat, ajándékozzon nekünk több olyan politikust, akik valóban a szívükön viselik a társadalmat, a népet, a szegények életét. (…) És miért ne fordulhatnánk Istenhez, hogy terveket sugalljon nekik? Meggyőződésem, hogy a transzcendenciára nyitottan kialakítható egy újfajta politikai és gazdasági mentalitás, amely segíthet legyőzni a gazdaság és a társadalmi közjó abszolút szembenállását.” (Ferenc pápa, Evangelii gaudium, SZIT, 2014, 205. pont)

Ha irreális álomnak tűnik is a vágyunk, hogy a keresztény értékek fényében intézzék közös ügyeinket,  a szolidaritás  aválasztók iránt joggal várható el tőlük.

A szentatya buzdításra imádkozzunk értük!

A MAGÁNY

solitude

A kor embere nemcsak a csendtől, a magánytól is irtózik.   Valami kimondhatatlan sóvárgás van bennük egy másik ember iránt: talán szüleinkkel történt    első tudatos találkozásunk  emléke mozdul meg bennünk, amit még  csecsemőkorban éltünk át,  vagy első szerelmünkkel töltött boldog percek emléke éled újra bennünk. Az  Énekek Éneke  gyönyörű képekkel fejezi ki a vőlegény és a menyasszony egymás utáni vágyakozását.  Mégis elkerülhetetlen a magány.  Jézus negyven napot töltött a pusztában,   majd küldetése alatt is többször elvonult magányos helyekre.

A MAGÁNY részletei…

VAKON SZÜLETETT ÁHÍTOZÁSA

 

Éjszakák és nappalok egyhangú világában élek.

Nem tudom milyen a Nap, csillag, fügefa- termése.

Annyit tudok róluk amennyit meséltek.

Szomjazom látni, rét ezer virágát,

gyermekek  harsány, vidám arcát.

 

Talán egyszer engem is megtalál,

a Próféta,  kiről sokan állítják,

hatalommal és erővel gyógyít.

Ki azt mondta régen,

én vagyok az Út- Igazság -Élet,

Ő el tudja oszlatni  sötétségem.