Vigasz a vigasztalanságban

Audio Biblia:

<iframe src=”http://html5radio.svnlabs.com/html5icecast.php?radiolink=http://88.151.98.17:8888/live.m3u&radiotype=icecast&bcolor=000000&image=shoutcast-icecast-html5-player-player.jpg&facebook=http://www.facebook.com/spiritgym&twitter=&title=Radio Player&artist=Radio Artist” frameborder=”0″ marginheight=”0″ marginwidth=”0″ scrolling=”no” width=”367″ height=”227″></iframe>

Amikor lehetőségeink ajtajai  egyre csak bezárulnak, elfog a szorongás, kétségbe esünk. 

Vigasztaló gondolat ITT:

ISTEN ÁLDJA ELVTÁRSNŐ 4.

 

 

TISZTELT NATASA ELVTÁRSNŐ!

 

Kezdünk elmerülnia filozófia szépségeiben.  nem baj az, ha az ember fia  vagy lánya csiszolja egy kicsit a gondolkodását, mert tisztábban látja a körülötte lévő világot, és látja elődeinek az esetleges tévedéseit, látja zsákutcákat, amelyekbe neki nem kell behajtania. 

Ígértem előző levelem végén, hogy a mai alkalommal Aquinói szent Tamás  isten-rveiről fogok írni. Nem kell  emgijedni, nem lesz túl bonyolult, elég az elsőt megérteni,  a többi négy ugyanarra a sablonra készül.  Lássuk tehát: 

  1. A MOZGÁSBÓL VETT ÉRV

Ami mozog, azt valami más mozgatja. A levelet a szél fújja le a fáról, az érett gyümölcsöt a gravitáció ereje szakítja le az ágról. A billiárdgolyót egy másik golyó,   vagy a játékos dákója löki arrébb. 

A mozgást vehetjük tágabb értelemben úgy  mint változást. Akkor is ugyanet találjuk. A villanyégő az elektromosság hatására kezd el világítani. Az élő szervezet sejtjei a táplálékkal bevitt energia hatására osztódnak. 

 Olyan mint önmozgás, nem lehetséges, senki sem képes saját magát kihúzni a gödörből a hajánál fogva. Még Münchausen báró sem. Senki és semmi nem képes saját magát mozgati. Még az ember is legyengül, ha nem eszik eleget….,

Akkor most képzeljük el, hogy   Valami mozog. Pl. agy autó. Az autót hajtja az üzemanyag. Az üzemanyag a benzinkutas által krült az autóba. A benzinkutas azért lehet ott mert megszületett, és felnőtt, a szülei segítségével. Szülei viszont azért tudták őt felnevelni, mert őket is megszülte és felnevelte valaki. stb… folytathatnánk a végtelenségig. Amikor ugyebár nem lehetne mozgás, mert mindíg feltételeznek egy előző mozgatót. 

Igy eljutottunk addig a feltételezésig, hogy  kell lennie egy végső, mozdulatlan mozgatónak, aki minden mozgásnak/ változásnak a végső oka.

Kérem gondolkodjon el azon,  hány látesítő okra volt szükség ahhoz, hogy Ön most itt olvashassa ezt a levelet! 🙂

 

Isten áldja Elvtársnő!

ISTEN ÁLDJA ELVTÁRSNŐ! 3.

Tisztelt Natasa Elvtársnő!

 

Előző levelemet egy kérdéssel zártam, mellyel arra hívtam, hogy gondolkodjon el egy kicsit az élet dolgainak mélyebb valóságáról. Ne csak a  jelenségek felszínén éljen, hanem azok okait kutassa!  Ha nem veszi rossz névem, most egy kicsit  mélyebbre merülünk.

 A gondolkodás valóban  hasonlít a búvárkodáshoz, az okok okait kutatva egyre mélyebbre és mélyebbre merülünk képzeletünk valóságában. Emlékszik még arra az időre, mikor Iván gyermeke 3 éves kora körül állandóan kérdéseivel zaklatta? Mi ez? Miért piros, mi van akkkor ha ezt elveszem? … Gyermeke szűnni nem akaró kérdései joggal tették próbára béketűrését.  A gondolkodó ember is ilyen, ha nem rontják mel gyermekkorában: rácsodálkozik a természetre, kutat, és közben rájön, hogy sehová sem jut el, ha folyton csak kérdez. Olyan, mintha egy feneketlen tóban búvárkodnánk. Igen, eljutunk odáig, ameddig Arisztotelész eljutott: kell lennie egy mozdulatlan pontmak, ami mindent mozgat, de önmaga nem változik. Azt a pontot nevezte ő Mozdulatlan Mozgatónak, mi pedig Istennek, minden  létező Végső Okának. Milyen érdekes, hogy  Arisztotelész  a zsidó – keresztény kinyilatkoztatástól teljesen függetlenül eljutott a  létező Isten  eszméjéig. 

 De nemcsak ő,  más  kollégái is  feltételezték, hogy a valóság feltételezi a szilárd alapot. Itt van pl. Thalész, akinek neve  egészen biztos, hogy ismerős.  Ő és Anaximandrosz, Anaximenész feltételezték, hogy az anyagi válágnak van egy elsődleges princípiuma az ún. ősanyag,amiből minden származik. Igen, jól gondolja kedves elvtársnő, ők voltak az első materialisták, akik az anyagot tartották örökkévalónak, ha úgy tetszik az anyagot istenítették, ahogyan L. Feuerbach is, akinek a nézeteit Marx Károly is átvette. Látja, Kedves elvtársnö! Nincs új a  Nap alatt! Az örökkévalóság eszméje akár a materializmus, akár az idealizmus nevével fémjelezve  újra és újra a felszínre tör…  

Kérem vonja le maga  a  végső következtetést. 

  Visszatérünk Arisztotelészhez, a Mozdulatlan Mozgató eszméjét fogjuk boncolgatni.

Isten áldja elvtársnő!

ISTEN ÁLDJA, ELVTÁRSNŐ 2.

elvtársno

 

 

 

 

 

 

Tisztelt   Natasa elvtársnő!

Igen, megértem a kifogásait, amikor én a szeretettel és az elfogadással jövök, meg azzal a bizonyos Fény-lénnyel. Igaz, hogy a hívő ember Istent látja bele, a  hitetlen pedig Freud Zsigmond után vágyainak a projekcióját.

A külső szemlélő számára úgy tűnik, és ez igaz is: különböző alapokon állunk, és semmiféle értelmes párbeszéd nem lehetséges közöttünk. A hívő -ateista párbeszéd halva született kezdeményezés.    Valóban?!

Gondoljon bele, hogy van két tudós, akik a földönkívüli élet lehetőségét kutatják. Egyikük hisz benne, hogy  kutatásuk eredményes lesz, és kapcsolatba tudnak lépni más értelmes lényekkel, a másikuk szkeptikus. Mind a ketten végzik azonban  becsülettel a dolgukat, sőt együtt is működnek.  Ha  ilyen módon lehetséges a tudományos életben két értelmes ember párbeszéde, miért ne lehetne eredményes egy hívő és hitetlen együttműködése?!

Azonban térjünk vissza a Fény – Lényhez. Ön azt állítja, hogy  ‘istent az ember a képére teremti’. (vö. projekció). A Bibliánk az ellenkezőjét mondja: Az ember lett  Isten képére teremtve.  Akkor most vajon megtaláljuk-e  a helyes kulcsot a zárba?

A kérdést leegyszerűsítve  úgy is megfogalmazhatjuk a filozófia nyelvén, az okozat lehet-e magasabb rendű az oknál,  a rész lehet-e teljesebb az egésznél?

Kérem   találja meg a helyes kulcsot a zárba!

 

Isten áldja, Elvtársnő!

 

Két nap egy éjszaka – film

Sandra (Marion Cotillard) évekig dolgozott egy gyárban, de néhány hónapos betegszabadsága után főnöke lehetetlen feladat elé állítja: csak akkor jöhet vissza, ha rábeszéli kollégáit, hogy azok mondjanak le az év végi bónuszukról. A cég indoklása szerint nincs forrás egyaránt a bónuszokra és Sandra fizetésére.  (http://muveszmozi.hu/filmek/ket-nap-egy-ejszaka)

Nem egy szokványos  pattogatott kukoricás – chipses – colás Hollywood-i tömegfilm.  Nem gépfegyveres- lövöldözős, de nem is papírzsepis, romantikus film.

Két nap egy éjszaka – film részletei…

ÖRÖM AZ ISTENBEN

Isten azt a tiszta és hamisítatlan öröemet adja az embernek, amit senki és semmi nem képes megadni.  Ez az öröm nem azonos azzal az életérzéssel, amit a profán nyelvhasználatban jó hangulatnak, – közérzetnek nevezünk.

Az  Isetn öröme nem a külső körülmények függvénye. Az Apcsel 16 fejezete beszámol Szt. Pál apostol  és Szilás öröméről, akik a börtönben zsoltár imádkoztak és énekeltek, mindezeket az után, hogy  bottal verték  őket.  Jeremiás próféta, anép minden hűtlensége ellenére  is talál okot a reményre és a bizakodásra, mert az Isten végtelenül jó és szeret. (Jer 3,20-24).

A magány, szomorúság, elkeseredettség óráiban  enged,, hogy feltörjön szívedből Isten öröme és vígasztalása, mert nem a csüggedtség, hanem az öröm és a józanság lelkületét kaptuk Istentől. (2Tim  1,7)

AZ ISTEN TISZTELETE

  1. Chesterton írja: „ A természet által okozott kereszt és krízis előbb utóbb kiábrándítja az embert az hamis imádatából, a természet imádata természetellenes. Az ember, ha nem tud imádkozni  reményvesztetté válik, ha nem tud térdelni érzéketlenné lesz. ” (Az örökkévaló ember)

„Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből.”(Mt 5, 25). Az ember természete és méltósága is azt kívánja, hogy csak egy nála magasabb tökéletesebb  létezőnek vesse alá magát.  Nem rendelheti alá magát az ember istennek képzelt állatoknak, vagyont, embereket, még magának a természetnek sem.  Mindegyik létezik ugyan, de egyedül csak az ember tudja azt, hogy létezik. Csak az embernek van öntudata és ezzel kiemelkedik a teremtett világ rendjéből.

Az Isten tiszteletében a ő kezeibe helyezzük magunkat, elismerjük őt vezetőnknek. Az Isten tisztelete válasz az Ő megelőlegezett szeretetére. Az egyetlen hozzánk méltó  kapcsolat az amire Ő hív mg minket.